Poslovni Info
Menadžerske funkcije i izvještavanje menadžera

Menadžerske funkcije i izvještavanje menadžera

Moderno računovodstvo, uz propisane zahtjeve, ujedno treba biti pouzdana, ažurna i kvalitetna podrška menadžerima u odlučivanju i upravljanju. Stoga, za razliku od konvencionalnog računovodstva čiji su konačni “proizvod” propisani financijski izvještaji, menadžersko računovodstvo sastavlja izvještaje prilagođene potrebama upravljanja.

više

Bruto domaći proizvod (BDP) RH u 2016. i u prvom kvartalu 2017. manji nego 2008. godine

Bruto domaći proizvod (BDP) RH u 2016. i u prvom kvartalu 2017. manji nego 2008. godine
Bruto domaći proizvod Hrvatske od 2008. do 2016. prema tekućim cijenama manji je za 2,5 mlrd. kuna ili 0,7% i u odnosu na prvi kvartal 2017. za 0,2% ili 127 mil. kuna nego u istom kvartalu 2008. Takav trend kretanja BDP-a pokazuje smanjenje gospodarske aktivnosti, nezaposlenosti i standarda ukupnog stanovništva.
više...

Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem

Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem
Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem (npr. posredovanje pri zapošljavanju, poticanje novog zapošljavanja, itd.) mogu obavljati i pravne osobe kao trgovačka društva i fizičke osobe kao samostalnu djelatnost. Navedene djelatnosti obavljaju se za nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja, poslodavce i druge osobe koje traže informacije i savjete o uvjetima i mogućnostima zapošljavanja i razvoja karijere.
više...

Za računovodstvo proračuna/proračunskog korisnika odgovoran je čelnik - neke prekršajne odredbe

Za računovodstvo proračuna/proračunskog korisnika odgovoran je čelnik - neke prekršajne odredbe
Zakonom o proračunu uređeno je proračunsko planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim dugom, zaduživanje i jamstvo države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S), proračunski odnosi u javnom sektoru, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana uz upravljanje javnim financijama.
više...

Određivanje naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora

Određivanje naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Pravo na naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i način izračunavanja te naknade propisano je čl. 81. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14; u nastavku: ZR). Prema navedenoj odredbi ZR-a za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).
više...

Što je novo

Ispravak Odluke o porezima Općine Semeljci (Nar. nov., br. 79/17)

| više...

Odluka o općinskim porezima Općine Lovas (Nar. nov., br. 79/17)

| više...

Odluka o općinskim porezima Općine Brodski Stupnik (Nar. nov., br. 79/17)

| više...

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2017. (Nar. nov., br. 79/17)

| više...

više

Nova ograničenja od ovrhe na isplate plaće od 3.8.2017.

Nova ograničenja od ovrhe na isplate plaće od 3.8.2017.
Novela Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 73/17; u nastavku: Novela OZ-a) stupila je na snagu 3.8.2017., a jedno od najčešćih pitanja u vezi njene primjene jest: na koje isplate plaće se primjenjuju nova ograničenja od ovrhe?
više...