Poslovni Info
Pad zaposlenosti i nezaposlenost u Hrvatskoj

Pad zaposlenosti i nezaposlenost u Hrvatskoj

u EU rast zaposlenosti i pad nezaposlenosti ...

više

Proračunsko planiranje - za razdoblje 2017.-2019.

Proračunsko planiranje  - za razdoblje 2017.-2019.
Izrada državnog proračuna temelji se na procjeni gospodarskog razvoja i makroekonomskih pokazatelja ...
više...

Pravo na plaću i materijalni primici za rad u nepunom radnom vremenu

Pravo na plaću i materijalni primici za rad u nepunom radnom vremenu
uređeni su čl. 63. Zakona o radu ...
više...

Primanja radnika koja se osim plaće uplaćuju na zaštićeni račun

Primanja radnika koja se osim plaće uplaćuju na zaštićeni račun
Primanja radnika koja se, osim plaće, uplaćuju na zaštićeni račun ubrajaju se ...
više...

Obveze građana pri iznajmljivanju prostora

Obveze građana pri iznajmljivanju prostora
Dohodak ostvaren od najma prostora smatra se dohotkom fizičke osobe ...
više...

Što je novo

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 87/16)

| više...

Odluka o izmjenama Odluke o objavljivanju Jedinstvenoga okvirnoga kontnog plana (Nar. nov., br. 87/16)

| više...

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2016. (Nar. nov., br. 84/16)

| više...

Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji (Nar. nov., br. 84/16)

| više...

više

Isplata naknade za odvojeni život od obitelji radniku strancu

Isplata naknade za odvojeni život od obitelji radniku strancu
Prava iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom uređuje se izvorom radnog prava ...
više...