Poslovni Info
Troškovi reprezentacije od 1.1.2017.

Troškovi reprezentacije od 1.1.2017.

Porezna osnovica se povećava za 50% troškova reprezentacije ...

više

Isplata naknade za odvojeni život od obitelji u 2017.

Isplata naknade za odvojeni život od obitelji u 2017.
Ostvarivanje prava iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom poslodavac uređuje izvorom radnog prava ...
više...

Mirovine iz inozemstva – plaćanje poreza na dohodak od 1.1.2017.

Mirovine iz inozemstva – plaćanje poreza na dohodak od 1.1.2017.
Nove stope za obračun poreza na dohodak propisane su ne samo za mirovine ...
više...

Transakcije s povezanim društvima u financijskim izvještajima

Transakcije s povezanim društvima u financijskim izvještajima
U praksi se još uvijek javljaju određene nejasnoće u vezi objavljivanja transakcija s povezanim društvima u okviru bilance i RDG-a ...
više...

Zaključivanje i čuvanje poslovnih knjiga i druge dokumentacije

Zaključivanje i čuvanje poslovnih knjiga i druge dokumentacije
Za ne postupanje na propisani način propisane su visoke novčane kazne ...
više...

Što je novo

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2017. (Nar. nov., br. 37/17)

| više...

Uredba o izmjenama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Nar. nov., br. 37/17)

| više...

Odluka o općinskim porezima Općine Kistanje (Nar. nov., br. 38/17)

| više...

Prirez porezu na dohodak na području općine Stara Gradiška plaća se po stopi od 5% (Nar. nov., br. 38/17)

| više...

više

Tko upravlja financijskim rezultatom?

Tko upravlja financijskim rezultatom?
Iako najveći dio ovih poslova obavljaju računovođe, u sve važne aspekte trebaju se uključiti i menadžeri ...
više...