Poslovni Info
Što se mijenja u naplati HRT-ove pristojbe od 1.1.2018.?

Što se mijenja u naplati HRT-ove pristojbe od 1.1.2018.?

Dugo najavljivane promjena u naplati mjesečne pristojbe HRT-a objavljene su u Narodnim novinama, br. 46/17. Međutim, spomenute dopune Zakona o HRT-u stupaju na snagu tek 1.1.2018. i primjenjivat će se na naplatu onih tražbina mjesečnih pristojbi koje dospijevaju nakon tog datuma.

više

Ništetni i pobojni pravni poslovi

Ništetni i pobojni pravni poslovi
Svrha svakog pravnog posla je da proizvede određene pravne učinke koji se tim pravnim poslom žele postići. Da bi pravni posao proizveo pravne učinke on mora biti valjan, odnosno mora predstavljati očitovanje volje pravno i poslovno sposobnih subjekata koji sklapaju te pravne poslove, čiji učinci su mogući, dopušteni, odredivi i iskazani u propisanom pravnom obliku.
više...

Objavljeni su podaci o financiranju udruga iz javnih izvora u 2015. godini

Objavljeni su podaci o financiranju udruga iz javnih izvora u 2015. godini
Ured za udruge Vlade RH, već devetu godinu zaredom, u okviru svojih nadležnosti, prikupio je i obradio podatke o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora za 2015., te o tome izradio Izvješće, koje je Vlada prihvatila na svojoj 31. sjednici, u travnju ove godine.
više...

Povrat doprinosa iznad najviše godišnje osnovice za 2016.

Povrat doprinosa iznad najviše godišnje osnovice za 2016.
Osoba kojoj je poslodavac pri isplati plaće obračunao i uplatio doprinos iznad najviše godišnje osnovice (578.664,00 kn za 2016. godinu) može tražiti povrat istih od ispostave Porezne uprave (PU) prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu.
više...

Novine u korištenju osobnog odbitka

Novine u korištenju osobnog odbitka
Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka koji se poreznim obveznicima priznaje za svaki mjesec poreznog razdoblja i koji umanjuje iznos ostvarenog dohotka, a time i poreznu obvezu.
više...

Što je novo

Sporazum o izmjeni Dodatka I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 57/17)

| više...

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2017. (Nar. nov, br. 57/17)

| više...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o upisniku šumoposjednika (Nar. nov, br. 57/17)

| više...

O čemu pišemo u FIP-u za mjesec lipanj 2017.?

| više...

više

Je li potrebno provoditi savjetovanje za opći akt o jednostavnoj nabavi?

Je li potrebno provoditi savjetovanje za opći akt o jednostavnoj nabavi?
Budući da je prema Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/12) akt naručitelja o jednostavnoj nabavi po svojoj pravnoj prirodi opći akt, postavlja se pitanje jesu li naručitelji – obveznici primjene ZPPI-a za njegovo donošenje obvezni provoditi savjetovanje s javnošću tj. radi li se o općem aktu kojim se utječe na interese građana i pravnih osoba?
više...