Poslovni Info
Isplata radničkih potraživanja

Isplata radničkih potraživanja

Od 27.7.2017. primjenjuju se nova pravna pravila o zaštiti materijalnih prava iz radnog odnosa radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem te u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće.

više

Obveze preuzete u ovom i prethodnim razdobljima - u (ovogodišnjem) dokumentu plana

Obveze preuzete u ovom i prethodnim razdobljima - u (ovogodišnjem) dokumentu plana
Zakonom o proračunu, između ostaloga, uređeno je i proračunsko planiranje. Osim posebnih odredaba ovoga Zakona o izradi proračuna i financijskog plana te donošenja proračuna (čl. 22. – 46. Zakona), člankom 4. propisana je primjena proračunskih načela, od kojih dva izravno uređuju i dokumente plana.
više...

Obavljate samostalnu djelatnost uz radni odnos?

Obavljate samostalnu djelatnost uz radni odnos?
U svakodnevnom su životu česti slučajevi obavljanja samostalne djelatnosti uz radni odnos, pri čemu za plaćanje doprinosa i poreza na dohodak nije bitno radi li osoba u punom ili nepunom radnom vremenu. Bez obzira na činjenicu da je osoba osigurana temeljem jednog osnova – radnog odnosa, ne postoji oslobođenje od plaćanja doprinosa temeljem obavljanja samostalne djelatnosti. Ali, postoje određena pravila na koje ukazujemo u nastavku.
više...

Unos nekretnine u kapital društva

Unos nekretnine u kapital društva
Unos nekretnina u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje kapitala ne podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina. Prema propisima o PDV-u, kada trgovačko društvo ili trgovac pojedinac unosi imovinu u drugo društvo ili u imovinu trgovca pojedinca, radi se o oporezivoj isporuci.
više...

Davanje automobila članu uprave na 24-satno korištenje

Davanje automobila članu uprave na 24-satno korištenje
Kada govorimo o poreznom tretmanu korištenja službenih osobnih automobila od strane članova uprave društva, a u pravilu se radi o tzv. 24-satnom korištenju, potrebno je naglasiti da se on razlikuje ovisno o tome je li član uprave zaposlen u društvu ili nije, radi li se o vlasniku (dioničaru, udjeličaru) društva te razdoblju nabave/korištenja automobila.
više...

Što je novo

Odluka o gradskim porezima Grada Drniša (Nar. nov., br. 100/17)

| više...

Odluka o općinskim porezima Općine Bol (Nar. nov., br. 100/17)

| više...

Odluka o porezima Općine Barban (Nar. nov., br. 100/17)

| više...

Pravilnik o načinu evidentiranja izdanih i iskorištenih putnih karata u javnom pomorskom prometu (Nar. nov., br. 100/17)

| više...

više

Obveza fiskalizacije kod OPG-a

Obveza fiskalizacije kod OPG-a
Smatra li se obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) obveznikom fiskalizacije, te mora li izdavati račune i mora li ih fiskalizirati ovisi o tome je li OPG obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit, te gdje i kome prodaje svoje poljoprivredne proizvode.
više...