Poslovni Info
Što je točno rashodovanje... i što s rashodovanom imovinom?

Što je točno rashodovanje... i što s rashodovanom imovinom?

Rashodovanje je trajno povlačenje imovine iz upotrebe. Nakon povlačenja imovine iz upotrebe ona se uništava ili otuđuje (prodajom dijelova, poklanjanjem, odvozom na otpad, likvidacijom ili sl.) i u tom trenutku – otuđenja ili uništenja, isključuje se iz poslovnih knjiga odnosno bilance.

više

Nove vrijednosti EU pragova od 1.1.2018.

Nove vrijednosti EU pragova od 1.1.2018.
Europska komisija donijela je 18. prosinca 2017. delegirane uredbe kojima se od 1. siječnja 2018. mijenjaju vrijednosti odgovarajućih pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ. Riječ je o tzv. europskim pragovima kojima se u smislu ZJN 2016 razgraničuje nabava male vrijednosti od nabave velike vrijednosti.
više...

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2018. godini

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2018. godini
Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće, mirovini) ovise o objavljenoj prosječnoj (neto) plaći iz prethodne godine. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2017. iznosila je 5.960,00 kune (Nar. nov., br. 110/17). Ovaj iznos relevantan je za provedbu ovrhe na plaći radi naplate novčanih tražbina.
više...

Od 1.1.2018. elektronička žalba u postupcima javne nabave

Od 1.1.2018. elektronička žalba u postupcima javne nabave
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u postupcima javne nabave (Nar. nov., br. 101/17; u nastavku: Pravilnik) stupio je na snagu 20.10.2017., međutim same odredbe o podnošenju elektroničke žalbe stupaju na snagu 1.1.2018.
više...

Zatezne kamate od 1.1.2018.

Zatezne kamate od 1.1.2018.
U Nar. nov., br. 1/18 objavljena je nova Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima i iznosi 4,09% (za referentno razdoblje od 1.5.2017. do 31.10.2017.).
više...

Što je novo

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika (Nar. nov., br. 3/18)

| više...

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (Nar. nov., br. 3/18)

| više...

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice (Nar. nov., br. 3/18)

| više...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 3/18)

| više...

više

Potvrda o visini dohotka

Potvrda o visini dohotka
Na kraju 2017. godine isplatitelj primitka od kojeg se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugi dohodak obvezan je fizičkoj osobi (poreznom obvezniku) dati potvrdu o visini pojedinačnog i ukupnog godišnjeg primitka po navedenoj vrsti izvora dohotka.
više...