Poslovni Info
Poduzetnici, izvještavate li o ambalaži?

Poduzetnici, izvještavate li o ambalaži?

Ambalaža je svaki materijal koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe...

više

Izjave o fiskalnoj odgovornosti kod primopredaje dužnosti tijekom godine

Izjave o fiskalnoj odgovornosti  kod primopredaje dužnosti tijekom godine
Izjavom čelnici potvrđuju zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje ...
više...

Rad stranaca u RH bez dozvole za boravak i rad

Rad stranaca u RH bez dozvole za boravak i rad
Stranci u RH u pravilu mogu raditi samo na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada ...
više...

Utvrđivanje i priznavanje ozljede na radu

Utvrđivanje i priznavanje ozljede na radu
Prava za slučaj ozljede na radu ostvaruju se nakon prethodno provedenog postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede ...
više...

PDV pri uvozu

PDV pri uvozu
Poreznu osnovicu za obračun PDV-a pri uvozu čini carinska vrijednost dobara ...
više...

Što je novo

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (Nar. nov., br. 69/16)

| više...

Odluka o izmjenama Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (Nar. nov., br. 69/16)

| više...

Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (Nar. nov., br. 69/16)

| više...

Priopćenje Vlade RH o isplati regresa u državnim javnim službama

| više...

više

O čemu pišemo u FIP-u br. 7/16?

O čemu pišemo u FIP-u br. 7/16?
iz sadržaja TEB-ovog časopisa/mjesečnika "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2016. izdvajamo ...
više...