Poslovni Info
Donesen je novi  Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Donesen je novi Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Proširena je obveza uspostave i razvoja sustava unutarnjih kontrola i na nove obveznike ovog Zakona ...

više

Prednost pri zapošljavanju

Prednost pri zapošljavanju
Prednost pri zapošljavanju propisana je za određene osobe koja se ostvaruje kod prijma u državnu ili javnu službu ...
više...

Mogućnosti dopunskog rada prema Zakonu o radu

Mogućnosti dopunskog rada prema Zakonu o radu
S ciljem suzbijanja rada „na crno”, čiji najčešći oblik je obavljanje jednokratnih povremenih poslova kraćeg trajanja ...
više...

Prava nezaposlenih osoba na naknadu i mirovinsko osiguranje

Prava nezaposlenih osoba na naknadu i mirovinsko osiguranje
Prava koja ostvaruju nezaposlene osobe propisana su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ...
više...

Privremena nesposobnost za rad obrtnika i obrazac JOPPD

Privremena nesposobnost za rad obrtnika i obrazac JOPPD
Obrtnik je osiguranik i na obvezno mirovinsko osiguranje i na obvezno zdravstveno osiguranje kao i za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti ...
više...

Što je novo

Objavljen propisani Kontni plan za poduzetnike!

| više...

Odluka o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 74/16)

| više...

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda (Nar. nov., br. 74/16)

| više...

Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana (Nar. nov., br. 75/16)

| više...

više

Povrat više plaćenog PDV-a – jesmo li u zastari?

Povrat više plaćenog PDV-a – jesmo li u zastari?
Porezna zastara regulirana je Općim poreznim zakonom ...
više...