Poslovni Info
Plaćanje u stranoj gotovini

Plaćanje u stranoj gotovini

Trgovačka društva, obrtnici i druge osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost osnovna sredstva, materijal, robu ili usluge koje nabavljaju iz inozemstva (a i tuzemstva) često namjeravaju platiti u EUR-ima ili drugoj stranoj gotovini. Ovdje treba biti oprezan, jer iako je devizno poslovanje liberalizirano još početkom ovog desetljeća i nadalje postoje ograničenja.

više

Računovodstvene kategorije i pojmovi za menadžere - priznavanje i mjerenje

Računovodstvene kategorije i pojmovi za menadžere - priznavanje i mjerenje
O temeljnim računovodstvenim kategorijama, pojmovima i konceptima, kao i razlozima zbog kojih ih menadžeri trebaju dobro poznavati i razumjeti, pisali smo u TEB-ovom poslovnom infu u više navrata. Nastavno na te članke, u narednim brojevima pokušat ćemo ih objasniti na način razumljiv menadžerima i ostalim neračunovođama.
više...

Nedostavljanje GFI-a Fini - prekršajni nalog

Nedostavljanje GFI-a Fini - prekršajni nalog
Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu koje su stupile na snagu 1.1.2017. (Nar. nov., br. 120/16) Fini je dodijeljena nova uloga ovlaštenog tužitelja u prekršajnom postupku.
više...

Pokazatelji siromaštva za RH u 2015. nepovoljniji nego 2010. i na začelju je u zemljama EU

Pokazatelji  siromaštva za RH  u 2015. nepovoljniji nego 2010. i na  začelju je u zemljama EU
Od 2010. DZS provodi Anketu o dohotku stanovništva, istraživanje je na kojem se temelji izračun pokazatelja siromaštva i socijalne uključenosti za RH. Anketa je usklađena s uredbama EU-a i metodologijom Eurostata propisanima za istraživanje EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions).
više...

Dostava okrivljeniku u prekršajnom postupku

Dostava okrivljeniku u prekršajnom postupku
Odluke, podnesci i drugi dopisi u prekršajnom postupku okrivljeniku se u pravilu dostavljaju poštom, vlastitom dostavom tijela koje je odluku donijelo, neposrednim uručivanjem kod tijela koje je odluku donijelo, ili na drugi način kojim se ostvaruje svrha dostave i ne dovodi u pitanje pravo na obranu.
više...

Što je novo

Odluka o gradskim porezima Grada Dubrovnika (Nar. nov., br. 49/17)

| više...

Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora (Nar. nov., br. 47/17)

| više...

Odluka o gradskim porezima Grad Lepoglava (Nar. nov., br. 47/17)

| više...

Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (Nar. nov., br. 46/17)

| više...

više

Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca

Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca
Uvjeti za prijenos ugovora o radu na novog poslodavca propisani su...
više...