Poslovni Info
Dodjela vlastitih dionica članovima uprave

Dodjela vlastitih dionica članovima uprave

U slučaju kada se vlastite dionice društva dodjeljuju članovima uprave bez naknade ili uz povoljniju naknadu, za stjecatelja je potrebno utvrditi oporezivi primitak. Pritom, porezni tretman može biti različit, te je, ovisno o okolnostima, po osnovi dodjele ili povoljnije kupnje vlastitih dionica članovima uprave moguće da se utvrđuje ili dohodak od nesamostalnog rada (plaća), ili dohodak od kapitala, ili pak drugi dohodak.

više

Isplate određenih primitaka članovima uprave

Isplate određenih primitaka članovima uprave
Članovi uprave društva ostvaruju određene primitke od društva u kojem su zaposleni, ili samo obavljaju funkciju člana društva, o čemu i ovisi jesu li ti primici oporezivi ili neoporezivi.
više...

Zatezne kamate od 1.7.2017.

Zatezne kamate od 1.7.2017.
U Nar. nov., br. 64/17 objavljena je nova prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima i iznosi 4,41% (za razdoblje od 1.11.2016. do 30.4.2017.).
više...

Najviša godišnja osnovica za 2017.

Najviša godišnja osnovica za 2017.
Najviša godišnja osnovica najviši je iznos do kojega je obveza uplatiti doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (MO I. stup) prema svim osnovama za jednu godinu, a bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju te godine.
više...

Obavezni redoslijed podijele dobiti trgovačkog društva

Obavezni redoslijed podijele dobiti trgovačkog društva
Nakon što trgovačka društva utvrde iznos neto dobiti prethodne poslovne godine (nakon oporezivanja), taj iznos spreman je za podjelu ostvarene dobiti. Odluku o podjeli dobiti donosi skupština društva (vlasnici) pri čemu mora postupati sukladno zakonskim propisima.
više...

Što je novo

O čemu pišemo u FIP-u za mjesec srpanj 2017.?

| više...

Odluka o lokalnim porezima Općine Vladislavci (Nar. nov., br. 69/17)

| više...

Odluka o općinskim porezima Općine Selnica (Nar. nov., br. 69/17)

| više...

Odluka o gradskim porezima Grada Solina (Nar. nov., br. 69/17)

| više...

više

Obveze iznajmljivača u 2017.

Obveze iznajmljivača u 2017.
Hrvatski građani, vlasnici soba, apartmana, kuća za odmor i zemljišta za kamp mogu pružati usluge smještaja u ovim objektima bez registriranja djelatnosti obrta ili osnivanja trgovačkog društva uz ispunjenje propisanih uvjeta. Za pružanje usluga smještaja iznajmljivač mora ishoditi rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
više...