Doprinosi


Obavljate samostalnu djelatnost uz radni odnos?

Obavljate samostalnu djelatnost uz radni odnos?

30.08.2017.

U svakodnevnom su životu česti slučajevi obavljanja samostalne djelatnosti uz radni odnos, pri čemu za plaćanje doprinosa i poreza na dohodak nije bitno radi li osoba u punom ili nepunom radnom vremenu. Bez obzira na činjenicu da je osoba osigurana temeljem jednog osnova – radnog odnosa, ne postoji oslobođenje od plaćanja doprinosa temeljem obavljanja samostalne djelatnosti. Ali, postoje određena pravila na koje ukazujemo u nastavku.

više...

Povrat doprinosa iznad najviše godišnje osnovice za 2016.

Povrat doprinosa iznad najviše godišnje osnovice za 2016.

13.06.2017.

Osoba kojoj je poslodavac pri isplati plaće obračunao i uplatio doprinos iznad najviše godišnje osnovice (578.664,00 kn za 2016. godinu) može tražiti povrat istih od ispostave Porezne uprave (PU) prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

više...

Obveza doprinosa za člana uprave - stranca koji nije zaposlen u RH

Obveza doprinosa za člana uprave - stranca koji nije zaposlen u RH

05.06.2017.

Propisivanjem osnovice za obračun doprinosa u slučaju kada su zaposlenici društva ujedno i članovi uprave postavilo se pitanje statusa, odnosno obveze obračunavanja doprinosa kada su članovi uprave osobe nerezidenti RH.

više...

Povećanje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%...

Povećanje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%...

02.04.2014.

Na internet stranicama Porezne uprave www.porezna-uprava.hr objavljena je informacija u vezi povećanja stope doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15% koju prenosimo u cijelosti

više...

Što donose izmjene Zakona o pravima za vrijeme nezaposlenosti?

Što donose izmjene Zakona o pravima za vrijeme nezaposlenosti?

04.02.2014.

Dosadašnjim zakonskim odredbama bilo je propisano da su za slučaj nezaposlenosti obvezno osigurani svi radnici u radnom odnosu što znači da osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost nisu imali pravo na naknadu za vrijeme nezaposlenosti budući nisu niti plaćali doprinos za zapošljavanje

više...

Nove osnovice za obračun doprinosa za 2013. godinu

Nove osnovice za obračun doprinosa za 2013. godinu

01.01.2013.

Budući je objavljena nova prosječna plaća za razdoblje siječanj – kolovoz 2012. u iznosu od 7.867 kn stvorene su pretpostavke za objavu novih osnovica za obračun doprinosa za 2013. Koje su to nove osnovice i kako ih primijeniti?

više...