Gospodarstvo RH


Isplata radničkih potraživanja

Isplata radničkih potraživanja

15.09.2017.

Od 27.7.2017. primjenjuju se nova pravna pravila o zaštiti materijalnih prava iz radnog odnosa radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem te u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće.

više...

Bruto domaći proizvod (BDP) RH u 2016. i u prvom kvartalu 2017. manji nego 2008. godine

Bruto domaći proizvod (BDP) RH u 2016. i u prvom kvartalu 2017. manji nego 2008. godine

16.08.2017.

Bruto domaći proizvod Hrvatske od 2008. do 2016. prema tekućim cijenama manji je za 2,5 mlrd. kuna ili 0,7% i u odnosu na prvi kvartal 2017. za 0,2% ili 127 mil. kuna nego u istom kvartalu 2008. Takav trend kretanja BDP-a pokazuje smanjenje gospodarske aktivnosti, nezaposlenosti i standarda ukupnog stanovništva.

više...

Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem

Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem

10.08.2017.

Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem (npr. posredovanje pri zapošljavanju, poticanje novog zapošljavanja, itd.) mogu obavljati i pravne osobe kao trgovačka društva i fizičke osobe kao samostalnu djelatnost. Navedene djelatnosti obavljaju se za nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja, poslodavce i druge osobe koje traže informacije i savjete o uvjetima i mogućnostima zapošljavanja i razvoja karijere.

više...

Pokazatelji siromaštva za RH u 2015. nepovoljniji nego 2010. i na začelju je u zemljama EU

Pokazatelji  siromaštva za RH  u 2015. nepovoljniji nego 2010. i na  začelju je u zemljama EU

12.05.2017.

Od 2010. DZS provodi Anketu o dohotku stanovništva, istraživanje je na kojem se temelji izračun pokazatelja siromaštva i socijalne uključenosti za RH. Anketa je usklađena s uredbama EU-a i metodologijom Eurostata propisanima za istraživanje EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions).

više...

Postepeni rast inflacije u većini zemalja EU a u Hrvatskoj se nastavlja deflacija

Postepeni rast inflacije u većini zemalja EU a u Hrvatskoj  se nastavlja deflacija

28.11.2016.

Deflacija započeta u srpnju prošle godine, nastavlja se i u kolovozu ove godine ...

više...

Rast BDP-a Hrvatske u 2015. i u prvom kvartalu 2016. nakon 2008. god. (2.dio)

Rast BDP-a Hrvatske u 2015. i u prvom kvartalu 2016. nakon 2008. god. (2.dio)

25.10.2016.

više...

Obveze trgovca i prava potrošača

Obveze trgovca i prava potrošača

19.10.2016.

Podsjećamo na osnovne obveze trgovaca, ugostitelja, frizera, vulkanizera, stomatologa, neprofitnih organizacija, OPG-a i drugih fizičkih i pravnih osoba ...

više...

Pad zaposlenosti i nezaposlenost u Hrvatskoj

Pad zaposlenosti i nezaposlenost u Hrvatskoj

28.09.2016.

u EU rast zaposlenosti i pad nezaposlenosti ...

više...

Rast BDP-a Hrvatske u 2015. i prvom kvartalu 2016. nakon 2008. godine

Rast BDP-a Hrvatske u 2015. i prvom kvartalu 2016.  nakon  2008. godine

29.08.2016.

U prvom kvartalu 2016. BDP Hrvatske je porastao za 2,7% ...

više...

TREND RASTA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U RH I ZEMLJAMA EU U 2016.

TREND RASTA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U RH  I ZEMLJAMA EU U 2016.

08.08.2016.

Na višegodišnji nepovoljni trend kretanja industrijske proizvodnje u RH utjecala je svjetska gospodarska kriza i neadekvatna ekonomska politika u RH ...

više...

Poduzetnici, izvještavate li o ambalaži?

Poduzetnici, izvještavate li o ambalaži?

08.07.2016.

Ambalaža je svaki materijal koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe...

više...

Deflacija u Hrvatskoj od srpnja 2015. nastavlja se i u 2016.

Deflacija u Hrvatskoj od srpnja 2015. nastavlja se i u 2016.

04.07.2016.

Trend pada potrošačkih cijena u RH nastavlja se od srpnja prošle godine i u ožujku ove godine ...

više...

Kretanje neto i bruto plaća u Hrvatskoj prema djelatnostima od 2010. do 2015.

Kretanje neto i bruto plaća u Hrvatskoj prema djelatnostima  od 2010. do 2015.

30.05.2016.

U promatranom razdoblju (2010.-2015.) hrvatsko gospodarstvo se nalazi u uvjetima globalne svjetske krize ...

više...

U Hrvatskoj ostvaren rekordan broj turističih noćenja 2015. godine (2. dio)

U Hrvatskoj ostvaren rekordan broj turističih noćenja 2015. godine (2. dio)

29.04.2016.

Broj ostvarenih noćenja stranih turista pokazuje da grupa od petnaest zemalja u 2015. izravno određuje ukupan broj noćenja stranih turista ...

više...

U Hrvatskoj ostvaren rekordan broj turističkih noćenja 2015. godine

U Hrvatskoj ostvaren rekordan broj turističkih noćenja 2015. godine

30.03.2016.

(1. dio)

više...

Označavanje proizvoda

Označavanje proizvoda

21.03.2016.

temeljno je propisano Zakonom o zaštiti potrošača ...

više...

Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću

Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću

11.02.2016.

obveza plaćanja HGK u 2016. godini ...

više...

Značajan rast općeg duga Hrvatske 2011. - 2014.

Značajan rast općeg duga Hrvatske 2011. - 2014.

08.01.2016.

istodobno minimalni pad BDP-a ...

više...

Trend rasta vanjskotrgovinske razmjene RH u 2014. i 2015. godini

Trend rasta vanjskotrgovinske razmjene RH u 2014. i 2015. godini

04.12.2015.

(nastavak iz prošlog broja)

više...

Trend rasta vanjskotrgovinske razmjene RH u 2014. i 2015. godini

Trend rasta vanjskotrgovinske razmjene RH u 2014. i 2015. godini

28.10.2015.

Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji znatno je povećana vanjskotrgovinska aktivnost i pritom, izvoz brže raste od uvoza, a time se smanjuje i vanjskotrgovinski deficit ...

više...