Javna nabava


Nove vrijednosti EU pragova od 1.1.2018.

Nove vrijednosti EU pragova od 1.1.2018.

15.01.2018.

Europska komisija donijela je 18. prosinca 2017. delegirane uredbe kojima se od 1. siječnja 2018. mijenjaju vrijednosti odgovarajućih pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ. Riječ je o tzv. europskim pragovima kojima se u smislu ZJN 2016 razgraničuje nabava male vrijednosti od nabave velike vrijednosti.

više...

Od 1.1.2018. elektronička žalba u postupcima javne nabave

Od 1.1.2018. elektronička žalba u postupcima javne nabave

05.01.2018.

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u postupcima javne nabave (Nar. nov., br. 101/17; u nastavku: Pravilnik) stupio je na snagu 20.10.2017., međutim same odredbe o podnošenju elektroničke žalbe stupaju na snagu 1.1.2018.

više...

Ukratko o planu nabave za 2018.

Ukratko o planu nabave za 2018.

01.12.2017.

U Nar. nov., br. 101/17 od 12.10.2017. objavljen je Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (u nastavku: Pravilnik). Riječ je o aktu koji stupa na snagu 1.1.2018., a od velike je važnosti prije svega za naručitelje, ali i za gospodarske subjekte, kako bi bili u toku s planiranim koracima naručitelja.

više...

Je li potrebno provoditi savjetovanje za opći akt o jednostavnoj nabavi?

Je li potrebno provoditi savjetovanje za opći akt o jednostavnoj nabavi?

08.06.2017.

Budući da je prema Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/12) akt naručitelja o jednostavnoj nabavi po svojoj pravnoj prirodi opći akt, postavlja se pitanje jesu li naručitelji – obveznici primjene ZPPI-a za njegovo donošenje obvezni provoditi savjetovanje s javnošću tj. radi li se o općem aktu kojim se utječe na interese građana i pravnih osoba?

više...

Novi Zakon o javnoj nabavi

Novi Zakon o javnoj nabavi

27.12.2016.

Nar. nov., br. 120/16

više...

Primjena Naputka o postupanju u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave

Primjena Naputka o postupanju u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave

11.10.2016.

Dana 8.10.2016. na snagu je stupio Naputak o postupanju u postupcima javne nabave ...

više...

O izravnom učinku novih direktiva u području javne nabave nakon 18.4.2016.

O izravnom učinku novih direktiva u području javne nabave nakon 18.4.2016.

03.05.2016.

Rok od dvije godine za implementaciju u nacionalno zakonodavstvo novih direktiva u području javne nabave ...

više...

Mišljenje Ministarstva gospodarstva o izravnom učinku novih Direktiva u području javne nabave

Mišljenje Ministarstva gospodarstva o izravnom učinku novih Direktiva u području javne nabave

25.04.2016.

Mišljenje u pogledu izravnog učinka Direktive 2014/24/EU (javni naručitelji) i Direktive 2014/25/EU (sektorski naručitelji) u postupcima velike vrijednosti ...

više...

Pojašnjenje neuobičajeno niske cijene – pravo ili obveza naručitelja?

Pojašnjenje neuobičajeno niske cijene – pravo ili obveza naručitelja?

28.12.2015.

Hrvatski Zakon o javnoj nabavi usklađen je s direktivama Europskog parlamenta i Vijeća ...

više...

Nove vrijednosti EU pragova od 1.1.2016.

Nove vrijednosti EU pragova od 1.1.2016.

22.12.2015.

Europska komisija donijela je tijekom studenoga i prosinca 2015. šest novih uredbi kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova ...

više...

Podaci iz izvješća o radu Državne komisije za 2014. godinu

Podaci iz izvješća o radu Državne komisije za 2014. godinu

23.10.2015.

Državna komisija obvezna je jednom godišnje, a najkasnije do 30. lipnja za prethodnu kalendarsku godinu podnijeti Hrvatskome saboru izvješće o svom radu ...

više...

Pravo na žalbu kroz faze otvorenog postupka

Pravo na žalbu kroz faze otvorenog postupka

29.06.2015.

Pravo na žalbu uređeno je u čl. 141. Zakona o javnoj nabavi i sastoji se od dva elementa koji moraju biti ispunjeni ...

više...

Promjene u izobrazbi u području javne nabave

Promjene u izobrazbi u području javne nabave

09.01.2015.

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave

više...

Trošak sastavljanja žalbe u predmetima javne nabave

Trošak sastavljanja žalbe u predmetima javne nabave

08.08.2014.

Dana 26.6.2014. stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

više...

Ugovori o bagatelnoj nabavi su javna informacija!

Ugovori o bagatelnoj nabavi su javna informacija!

05.02.2014.

Posljednje izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi (Nar. Nov., br. 143/13) stupile su na snagu 10. prosinca 2013. Svakako najznačajnija novost tiče se povećanja vrijednosnog praga bagatelne nabave sa dotadašnjih 70.000,00 kn na 200.000,00 kn za nabavu robe i usluga, odnosno na 500.000,00 kn za nabavu radova. Nadalje, za pitanja nabave do tih vrijednosti propisano je da ih uređuje naručitelj svojim aktom.

više...

Podaci iz Preliminarnog ststističkog izvješća o javnoj nabavi kao pozivnica za uključivanje u javna nadmetanja

Podaci iz Preliminarnog ststističkog izvješća o javnoj nabavi kao pozivnica za uključivanje u javna nadmetanja

01.10.2013.

Temeljem obrađenih podataka iz Elektroničkog oglasnika javne nabave RH na internetskim stranicama Uprave za sustav javne nabave objavljeno je Preliminarno statističko izvješće o javnoj nabavi u RH za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine.

više...

Do novih poslova kroz javnu nabavu (4)

Do novih poslova kroz javnu nabavu (4)

01.06.2013.

U prethodnom tekstu pisali smo o izradi i podnošenju ponude u otvorenom postupku nadmetanja. Nakon toga, ponuditelj treba i nadalje biti aktivan, a u ovom tekstu upućujemo na mogućnosti koje vam stoje na raspolaganju.

više...

Do novih poslova kroz javnu nabavu (3)

Do novih poslova kroz javnu nabavu (3)

01.05.2013.

Kad gospodarski subjekt odluči sudjelovati u određenom postupku nabave prvi korak je preuzimanje dokumentacije za nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave, iza čega slijedi izrada i podnošenje ponude.

više...

Do novih poslova kroz javnu nabavu (2)

01.04.2013.

U prošlom broju uputili smo na način kako doći do informacija o postupcima javne nabave, kako bi kroz takve postupke mogli plasirati svoju robu, radove ili usluge

više...

Do novih poslova kroz javnu nabavu (1)

Do novih poslova kroz javnu nabavu (1)

01.03.2013.

U vremenu kada naše gospodarstvo bilježi pad aktivnosti, negativna kretanja na tržištu rada, pad trgovine na malo i slabljenje industrijske proizvodnje, svakako se postavlja pitanje: kako opstati na tom tržištu?

više...