Menadžment


Menadžerske funkcije i izvještavanje menadžera

Menadžerske funkcije i izvještavanje menadžera

17.08.2017.

Moderno računovodstvo, uz propisane zahtjeve, ujedno treba biti pouzdana, ažurna i kvalitetna podrška menadžerima u odlučivanju i upravljanju. Stoga, za razliku od konvencionalnog računovodstva čiji su konačni “proizvod” propisani financijski izvještaji, menadžersko računovodstvo sastavlja izvještaje prilagođene potrebama upravljanja.

više...

Različiti financijski izvještaji - za različite korisnike i namjene

Različiti financijski izvještaji - za različite korisnike i namjene

25.07.2017.

Menadžeri su odgovorni za sve financijske i druge izvještaje poduzetnika (osim internih). Svi ti izvještaji se, u ovisnosti o korisnicima kojima su namijenjeni i propisima kojima su uređeni, razlikuju po sadržaju i strukturi, a mogu se klasificirati u 4 skupine.

više...

10 načela financijskog izvještavanja i prevaga biti nad formom

10 načela financijskog izvještavanja i prevaga biti nad formom

28.06.2017.

Menadžeri mogu razumjeti financijske izvještaje samo ako poznaju važne računovodstvene pojmove, kategorije, pretpostavke, pravila i načela. O računovodstvenim pojmovima, kategorijama i pretpostavkama pisali smo u prethodnim brojevima TEB-ovog poslovnog infa, pa sada ukratko obrazlažemo 10 najvažnijih računovodstvenih pravila i načela financijskog izvještavanja navedenih u Okviru za primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI)

više...

Računovodstvene kategorije i pojmovi za menadžere - priznavanje i mjerenje

Računovodstvene kategorije i pojmovi za menadžere - priznavanje i mjerenje

23.05.2017.

O temeljnim računovodstvenim kategorijama, pojmovima i konceptima, kao i razlozima zbog kojih ih menadžeri trebaju dobro poznavati i razumjeti, pisali smo u TEB-ovom poslovnom infu u više navrata. Nastavno na te članke, u narednim brojevima pokušat ćemo ih objasniti na način razumljiv menadžerima i ostalim neračunovođama.

više...

Tko upravlja financijskim rezultatom?

Tko upravlja financijskim rezultatom?

04.04.2017.

Iako najveći dio ovih poslova obavljaju računovođe, u sve važne aspekte trebaju se uključiti i menadžeri ...

više...

Računovodstvene kategorije i pojmovi koje trebaju poznavati i razumjeti menadžeri

Računovodstvene kategorije i pojmovi koje trebaju poznavati i razumjeti menadžeri

07.11.2016.

Uspješan menadžer vlada interdisciplinarnim znanjima i vještinama ...

više...

Menadžersko računovodstvo

Menadžersko računovodstvo

04.10.2016.

Menadžeri koji ne vladaju potrebnim računovodstvenim znanjima ograničeni su u donošenju financijskih odluka ...

više...

Nove odgovornosti uprave i nadzornog odbora

Nove odgovornosti uprave i nadzornog odbora

04.11.2015.

(izvršnih direktora i upravnog odbora)

više...

Kako rizik prenijeti na nekog drugog?

Kako rizik prenijeti na nekog drugog?

20.08.2015.

Postoji više načina na koje se može prenijeti neki rizik. Koji se rizici mogu prenijeti i kako?

više...

Koji rizici prijete poduzetnicima?

Koji rizici prijete poduzetnicima?

10.06.2015.

Dobro poznavanje vrsta rizika preduvjet je kontrole i uspješnog upravljanja rizicima

više...

Tko riskira - profitira!

Tko riskira - profitira!

06.05.2015.

Poslovanje poduzetnika odvija se u uvjetima koji se kontinuirano i sve brže mijenjaju ...

više...

SWOT analiza

SWOT analiza

02.10.2014.

U prošlom Infu najavili smo da ćemo ukratko objasniti važan alat strateškog menadžmenta - SWOT analizu

više...

Strateški menadžment

Strateški menadžment

11.09.2014.

O menadžmentu i menadžerskim funkcijama pisali smo u prethodnim brojevima TEB-ovog Poslovnog infa, a u ovom i nekoliko narednih brojeva nastojat ćemo pojasniti neke važne aspekte strateškog menadžmenta

više...

Obvezna menadžerska izvješća

Obvezna menadžerska izvješća

02.06.2014.

Uprava d.d.-a, d.o.o.-a i j.d.o.o.-a dužna je u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), uz temeljne financijske izvještaje, podnijeti nadzornom odboru i skupštini obvezatna financijska i druga poslovna izvješća

više...

Poboljšajte likvidnost faktoringom i forfaitingom

Poboljšajte likvidnost faktoringom i forfaitingom

06.05.2014.

Dobro radite, imate kvalitetan proizvod i/ili uslugu, kupce i tržište, ali i poteškoća s likvidnošću

više...

Ako ne znaš što je EBITDA, kakav si ti menadžer?

Ako ne znaš što je EBITDA, kakav si ti menadžer?

31.03.2014.

„Kada bude ostvarivao 25 mlrd. ukupnog prihoda, EBITDA od 8 mlrd. i dobitak od 4 mlrd., bit će to prava hrvatska kompanija“

više...

Kriza kao šansa?

Kriza kao šansa?

06.03.2014.

Hrvatski poduzetnici iz godine u godinu osjećaju sve veći teret krize. Otežana je prodaja i naplata, a izvori financiranja su teško dostupni i skupi

više...

Zašto menadžere treba zanimati inventura?

Zašto menadžere treba zanimati inventura?

28.02.2014.

Godišnji popis - inventura često se doživljava kao formalnost, nepotrebna gnjavaža i posao koji se mora napraviti, premda se „sve zna unaprijed“. Međutim, gotovo nikad nije tako

više...

Ocjenite poslovanje pomoću bilance

Ocjenite poslovanje pomoću bilance

01.01.2014.

Kako niti jedan financijski izvještaj ne daje odgovore na sva pitanja, informacije iz računa dobiti i gubitka i izvješća o novčanim tokovima korisno je dopuniti informacijama iz bilance.

više...

Kako procijeniti kvalitetu poslovnog partnera?

Kako procijeniti kvalitetu poslovnog partnera?

01.12.2013.

Kada neki poslovni partner postane važan u poslovnom procesu, njegova stabilnost i pouzdanost postaje značajna za funkcioniranje poslovanja.

više...