Neprofitne organizacije


Financijski planovi kod neprofitnih organizacija

Financijski planovi kod neprofitnih organizacija

24.07.2017.

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje da se poslovanje neprofitne organizacije treba temeljiti na načelu dobrog financijskog upravljanja i kontrola te načelu javnosti i transparentnosti te da su neprofitne organizacije koje su obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva obvezne izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu.

više...

Objavljeni su podaci o financiranju udruga iz javnih izvora u 2015. godini

Objavljeni su podaci o financiranju udruga iz javnih izvora u 2015. godini

14.06.2017.

Ured za udruge Vlade RH, već devetu godinu zaredom, u okviru svojih nadležnosti, prikupio je i obradio podatke o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora za 2015., te o tome izradio Izvješće, koje je Vlada prihvatila na svojoj 31. sjednici, u travnju ove godine.

više...

Službena putovanja vanjskih suradnika u neprofitnim organizacijama

Službena putovanja vanjskih suradnika u neprofitnim organizacijama

19.05.2016.

U neprofitnim organizacijama, osim svojim zaposlenicima, često se troškovi službenih putovanja nadoknađuju i drugim osobama ...

više...

Aktualnosti za neprofitne organizacije

Aktualnosti za neprofitne organizacije

22.02.2016.

Financijsko izvještavanje za 2015. godinu ...

više...

Primljene donacije kod neprofitnih organizacija

Primljene donacije kod neprofitnih organizacija

28.05.2014.

Zbog nastale katastrofalne situacije uzrokovane poplavom u Istočnoj Slavoniji neke neprofitne organizacije primat će više nego uobičajeno donacije u novcu i dobrima

više...

Neprofitne udruge

01.09.2013.

Udruga je slobodno i dragovoljno udruženje više osoba (fizičkih ili pravnih) osnovano radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti.

više...