Obvezno pravo


Zatezne kamate od 1.1.2018.

Zatezne kamate od 1.1.2018.

05.01.2018.

U Nar. nov., br. 1/18 objavljena je nova Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima i iznosi 4,09% (za referentno razdoblje od 1.5.2017. do 31.10.2017.).

više...

Ništetni i pobojni pravni poslovi

Ništetni i pobojni pravni poslovi

18.06.2017.

Svrha svakog pravnog posla je da proizvede određene pravne učinke koji se tim pravnim poslom žele postići. Da bi pravni posao proizveo pravne učinke on mora biti valjan, odnosno mora predstavljati očitovanje volje pravno i poslovno sposobnih subjekata koji sklapaju te pravne poslove, čiji učinci su mogući, dopušteni, odredivi i iskazani u propisanom pravnom obliku.

više...

Savjest i poštenje u ispunjavanju obveze

Savjest i poštenje u ispunjavanju obveze

22.11.2016.

Propisano je da su u zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici dužni pridržavati se načela savjesnosti i poštenja ...

više...

Rokovi plaćanja kod zakupa poslovnog prostora između poduzetnika

Rokovi plaćanja kod zakupa poslovnog prostora između poduzetnika

16.06.2016.

U poslovnim transakcijama među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana ...

više...

Ugovor o ustupanju potraživanja - cesija

Ugovor o ustupanju potraživanja - cesija

21.10.2015.

Cesija je institut obveznog prava kojom vjerovnik svoju o tražbinu prenosi na drugu osobu ...

više...

Kako izaći u susret dužnicima, a izbjeći zastaru?

Kako izaći u susret dužnicima, a izbjeći zastaru?

01.11.2013.

Međusobne tražbine iz ugovora o prometu robe i usluga te tražbine naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima zastarijevaju za tri godine, s tim da u slučaju postojanja uzastopnih ili više različitih obveza zastara teče odvojeno za svaku isporuku robe, izvršeni rad ili uslugu.

više...

Rokovi plaćanja u poslovnim transakcijama

Rokovi plaćanja u poslovnim transakcijama

01.08.2013.

Izmjene Zakona stupile su na snagu 30. 6. 2013., s tim da se njegove odredbe ne primjenjuju na poslovne transakcije sklopljene prije stupanja na snagu ukoliko su isporuka robe ili pružanje usluge nastupili prije toga dana.

više...

Utjecaj stečaja i ovrhe na zakupne odnose

Utjecaj stečaja i ovrhe na zakupne odnose

01.04.2013.

Ovršni i stečajni postupak protiv jedne od ugovornih strana iz ugovora o zakupu ostavlja svoje posljedice i na sam zakupni odnos.

više...