Radno pravo


Ugovorna zabrana natjecanja

Ugovorna zabrana natjecanja

24.11.2017.

Ugovornu zabranu natjecanja uređuje Zakon o radu. Smisao iste ogleda se u činjenici da poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme nakon prestanka ugovora o radu, radnik ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem, te da ne smije za svoj račun ili za račun treće osobe sklapati poslove kojima se natječe s poslodavcem, a poslodavac se pri tom obvezuje radniku isplatiti naknadu.

više...

Određivanje naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora

Određivanje naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora

08.08.2017.

Pravo na naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i način izračunavanja te naknade propisano je čl. 81. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14; u nastavku: ZR). Prema navedenoj odredbi ZR-a za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).

više...

Pravo na povećanu plaću

Pravo na povećanu plaću

23.07.2017.

Pravo na povećanu plaću propisano je čl. 94. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14) prema kojem radnik ima pravo na povećanje plaće za: otežane uvjete rada, prekovremeni rad, noćni rad, za rad nedjeljom, rad blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

više...

Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca

Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca

27.04.2017.

Uvjeti za prijenos ugovora o radu na novog poslodavca propisani su...

više...

Predstavnik radnika u nadzornom odboru poslodavca

Predstavnik radnika u nadzornom odboru poslodavca

18.10.2016.

Radnici zaposleni kod poslodavca, kao i sam poslodavac, imaju prava i obveze i dužni su se pridržavati svih prava i obveza koje proizlaze iz Zakona o radu ...

više...

Pridržavate li se pravila o prekovremenom radu?

Pridržavate li se pravila o prekovremenom radu?

17.10.2016.

Podatak o uvećanju plaće za prekovremeni rad obvezni je sadržaj ugovora o radu ...

više...

Pravo na plaću i materijalni primici za rad u nepunom radnom vremenu

Pravo na plaću i materijalni primici za rad u nepunom radnom vremenu

21.09.2016.

uređeni su čl. 63. Zakona o radu ...

više...

Primanja radnika koja se osim plaće uplaćuju na zaštićeni račun

Primanja radnika koja se osim plaće uplaćuju na zaštićeni račun

15.09.2016.

Primanja radnika koja se, osim plaće, uplaćuju na zaštićeni račun ubrajaju se ...

više...

Prednost pri zapošljavanju

Prednost pri zapošljavanju

19.08.2016.

Prednost pri zapošljavanju propisana je za određene osobe koja se ostvaruje kod prijma u državnu ili javnu službu ...

više...

Mogućnosti dopunskog rada prema Zakonu o radu

Mogućnosti dopunskog rada prema Zakonu o radu

18.08.2016.

S ciljem suzbijanja rada „na crno”, čiji najčešći oblik je obavljanje jednokratnih povremenih poslova kraćeg trajanja ...

više...

Prava nezaposlenih osoba na naknadu i mirovinsko osiguranje

Prava nezaposlenih osoba na naknadu i mirovinsko osiguranje

17.08.2016.

Prava koja ostvaruju nezaposlene osobe propisana su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ...

više...

Utvrđivanje i priznavanje ozljede na radu

Utvrđivanje i priznavanje ozljede na radu

07.07.2016.

Prava za slučaj ozljede na radu ostvaruju se nakon prethodno provedenog postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede ...

više...

Državni dužnosnici i službenici - korištenje automobila, telefona i drugih prava

Državni dužnosnici i službenici -  korištenje automobila, telefona i drugih prava

27.06.2016.

Odluka se primjenjuje i na djelatne vojne osobe u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH, kao i na dužnosnike i zaposlenike u pravnim osobama kojima je osnivač RH ...

više...

Što poslodavci moraju znati o pravu na godišnji odmor

Što poslodavci moraju znati o pravu na godišnji odmor

02.06.2016.

Do kraja lipnja svaki poslodavac mora prema svojim radnicima ispuniti dvije obveze ...

više...

Prestanak ugovora o radu i pravo na otpremninu

Prestanak ugovora o radu i pravo na otpremninu

20.05.2016.

Ugovor o radu može otkazati radnik i poslodavac i to na dva Zakonom o radu propisana načina ...

više...

Otkazni rok kod poslovno uvjetovanog otkaza

Otkazni rok kod poslovno uvjetovanog otkaza

14.03.2016.

Poslovno uvjetovani otkaz jedan je od četiri načina kojima poslodavac može redovito otkazati radni odnos ...

više...

Zakonska zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

Zakonska zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

23.12.2015.

Zakon o radu propisao je zabranu natjecanja radnika s poslodavcem i to na dva načina ...

više...

Naknada štete za ozljedu na radu

Naknada štete za ozljedu na radu

23.11.2015.

Šteta koju radnik pretrpi na radu i u svezi s radom, poslodavac je dužan nadoknaditi prema općim propisima obveznog prava ...

više...

Što poslodavci trebaju znati ako ne isplaćuju plaće radnicima od 1. rujna 2015.

Što poslodavci trebaju znati ako ne isplaćuju plaće radnicima od 1. rujna 2015.

02.11.2015.

Za svakog poslodavca koji radniku ne isplati plaću ili naknadu plaće posljedično mogu nastati tri vrste odgovornosti ...

više...

Izmjene u evidencijama o radnom vremenu počevši od 19.9.2015.

Izmjene u evidencijama o radnom vremenu počevši od 19.9.2015.

21.09.2015.

Objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima koji stupa na snagu 19. rujna 2015. godine ...

više...