Revizija


Nacrt prijedloga novog Zakona o reviziji

Nacrt prijedloga novog Zakona o reviziji

24.08.2017.

Na internetskim stranicama Vlade RH, u dijelu e-savjetovanja, objavljen je Nacrt prijedloga novog Zakona o reviziji (u nastavku: Nacrt ZR-a). Neke od novina koje donosi Nacrt ZR-a donosimo u nastavku.

više...

Obveznici revizije za 2016. godinu

Obveznici revizije za 2016. godinu

15.11.2016.

S 1. siječnjem 2016. stupio je na snagu novi Zakon o računovodstvu ...

više...

Jeste li osnovali revizorski odbor?

Jeste li osnovali revizorski odbor?

03.02.2014.

Zakon o reviziji propisuje da trgovačka društva od javnog interesa trebaju osnovati revizorski odbor. Trgovačka društva od javnog interesa, u smislu Zakona o reviziji, su ona društva čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi u prvoj kotaciji ili kotaciji javnih dioničkih društava, trgovačka društva od posebnog državnog interesa (prema Odluci Vlade RH), a od 1.7.2013. i svi veliki poduzetnici prema Zakonu o računovodstvu.

više...

Novi (stari) obveznici revizije

Novi (stari) obveznici revizije

01.05.2013.

Danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, što je predviđeno sa 1.7.2013., na snagu stupa čl. 17. Zakona o računovodstvu (u nastavku: ZOR) koji propisuje obveznike revizije godišnjih financijskih izvještaja.

više...