Stranci


Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u 2017.

Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u 2017.

22.12.2016.

Objavljena je Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017. ...

više...

Rad stranaca u RH bez dozvole za boravak i rad

Rad stranaca u RH bez dozvole za boravak i rad

08.07.2016.

Stranci u RH u pravilu mogu raditi samo na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada ...

više...

Liberalnije hrvatsko tržište rada za državljane EU

Liberalnije hrvatsko tržište rada za državljane EU

01.07.2013.

Jedinstveno tržište EU i EEP (Europski ekonomski prostor) garantira slobodu kretanja dobara, kapitala, usluga, ali i radnika što znači da su svi državljani država članica izjednačeni u pravima sa državljanima RH i mogu raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad i potvrde o prijavi rada.

više...

Stranci i javni poredak RH

Stranci i javni poredak RH

01.02.2013.

Da bi strancu tj. osobi koja nije hrvatski državljanin bio odobren ulazak u RH, isti ne smije predstavljati opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

više...