Trgovačko pravo


Pravo na obaviještenost članova d.o.o.

Pravo na obaviještenost članova d.o.o.

20.04.2016.

- jedno je od temeljnih osobnih odnosno upravljačkih prava koja, uz imovinska prava odnosno obveze, proizlaze iz sadržaja poslovnog udjela ...

više...

Upisi u sudski registar se od 1. studenoga 2015. više ne objavljuju u „Narodnim novinama“

Upisi u sudski registar se od 1. studenoga 2015. više ne objavljuju u „Narodnim novinama“

01.12.2015.

već na internetskoj stranici sudskog registra ...

više...

Objavljujete li svoja godišnja financijska izvješća?

Objavljujete li svoja godišnja financijska izvješća?

10.06.2014.

U posljednje vrijeme znaju nam se javiti osobe koje su „do jučer“ bili vlasnici trgovačkih društava ili su bili trgovci pojedinci koji uredno posluju, ali su odjednom saznali kako su brisani iz sudskog registra iz razloga što tri godine zaredom nisu objavili svoja godišnja financijska izvješća

više...

Način i rok za sazivanje skupštine kod društva kapitala

Način i rok za sazivanje skupštine kod društva kapitala

14.04.2014.

Ako skupština društva nije sazvana na valjani način i u propisanom roku, odluke donesene na toj skupštini su u pravilu ništetne.

više...

Nadležnost skupštine za odlučivanje o sklapanju ugovora

Nadležnost skupštine za odlučivanje o sklapanju ugovora

10.03.2014.

Za pravni položaj pojedinih ugovora koje sklapaju d.d. i d.o.o. biti će, ovisno o traženim pretpostavkama i ispunjenim uvjetima, nadležna skupština društva

više...

Sklapanje ugovora sa samim sobom

Sklapanje ugovora sa samim sobom

23.01.2014.

Osobama ovlaštenim za zastupanje trgovačkih društava i ustanova pravni poredak RH nameće ograničenja kad su u pitanju ugovorni odnosi između tih fizičkih osoba i pravnih osoba koje oni zastupaju

više...

Načela za primanja članova uprave

Načela za primanja članova uprave

01.09.2013.

Neovisno o tome nalazi li se član uprave društva u radnom odnosu ili izvan njega, članu uprave se mogu isplaćivati primici za njegov posao. Ti primici mogu se javiti kao plaća, sudjelovanje u dobiti društva, nadoknada izdataka, plaćanje premija osiguranja, provizija, te ostala davanja i naknade.

više...

Direktor koji ujedno obavlja i određene poslove iz djelatnosti društva

Direktor koji ujedno obavlja i određene poslove iz djelatnosti društva

01.07.2013.

Prema Zakonu o trgovačkim društvima uprava vodi poslove društva i zastupa društvo. Te poslove član uprave može obavljati u radnom odnosu ili van njega.

više...

Imenovanje članova uprave kod društva kapitala

Imenovanje članova uprave kod društva kapitala

01.06.2013.

Vođenje poslova i zastupanje društva dvije su temeljne dužnosti i obveze članova uprave. Prije nego što u sljedećim tekstovima obradimo neke aspekte ovih dužnosti, osvrnut ćemo se na imenovanje članova uprave kao uvjeta bez kojeg nema ni vođenja poslova ni zastupanja društva.

više...

Osnovno o prokuristima i njihovim ovlastima

Osnovno o prokuristima i njihovim ovlastima

01.10.2012.

Prokura kao poseban oblik trgovačke punomoći čiji su sadržaj i opseg ovlasti određeni Zakonom o trgovačkim društvima posebno je interesantna za umirovljenike budući im se isplata mirovine ne obustavlja za razliku od umirovljenika člana uprave.

više...