Zaštita osobnih podataka


Zaštita osobnih podataka prema Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća

Zaštita osobnih podataka prema Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća

30.11.2017.

Zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo, stoji u preambuli Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta I Vijeća (u nastavku: Uredba EU). Povelja Europske unije o temeljnim pravima (čl. 8. st. 2.) i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (čl. 16. st. 1.) utvrđuju da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.

više...